سامانه توسط دیتاسنتر در وضعیت تعلیق قرار دارد

جهت پیگیری و رفع مشکل، مدیریت سامانه با پشتیبانی شرکت نپا تماس حاصل فرماید

Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.