لیست محصولات شرکت

  • دستگاه نان گیر ورودی مستقیم
  • دستگاه نان درآر ورودی بغل
  • دستگاه نان جمع کن
  • دستگاه فر گردان لواش پز
  • ریل خنک کن
  • تابلو برق

02  دستگاه نان درآر ورودی مستقیم در مدل های M-50 و M-60 و M-70 تولید می شود.

    دستگاه نان گیر ورودی مستقیم

 


  03   دستگاه نان گیر ورودی بغل در چهار مدل  BR -40 و BR-50  و BL-40 و BL-50 تولید میشود.

            دستگاه نان گیر ورودی بغل

04

 

               دستگاه نان جمع کن

 

 

ریل خنک کن در ابعاد مختلف و مطابق با نیاز مشتری طراحی و تولید می شود.

 

 

طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق صنعتی و ماشین آلات مطابق با نیاز مشتری بصورت کنتاکتوری و PLC

online order1

catalog22